CFP last date
22 April 2024
Volume 167

Number 8

Authors: Sara Alzahrani , Hanan Ahmed , Hebah Alnahdi , Roaa Alamoudi , Hemalatha M.
Authors: Mashael Al-zibali , Heba Algethmy , Fatima Bashammakh , Khadijah Jalal , Hemalatha M.
Authors: Maria M. Alomari , Wafa M. , Rehab A. , Ghaida G. Babhair , Hemalatha M.
Authors: D. Ramesh Varma , K. Pavan Raju , M. V. R. V Prasad
Authors: Sk. Ayesha , M. V. R. Amara Lingeswara Rao , Koteswararao Mallaparapu
Authors: Vanita Jain , Pratiksha Aggarwal , Tarun Kumar , Vaibhav Taneja
Authors: Raghu Nallani Chakravartula , V. Naga Lakshmi