CFP last date
22 April 2024
Volume 153

Number 11

Authors: U. Rahul Varma , A. V. S. S. Bharadwaj
Authors: Manoj Kumar Patle , Bharti Chourasia , Yashwant Kurmi
Authors: Toradmalle Dhanashree , Sonigara Varsha Rakesh , Singh Kiran Premnath , Kakade Omkar Shashikant , Panigrahy Krishnachandra Gourishankar
Authors: Muhammad Mahmudun Nabi , Md. Tanzir Altaf , Sabir Ismail