CFP last date
20 May 2024
Volume 141

Number 9

Authors: Aprajita Rana , Himanshu Bansal , Ketan Lakhera , Ketan Sethi
Authors: Saikat Das , Saugata De , Rahul Kumar
Authors: Surabhi Pathak , Akhilesh Tiwari
Authors: Dhanamma Jagli , Seema Purohit , N. Subash Chandra
Authors: Shifa Kaushal , Amanjot Singh
Authors: Akanksha Tripathi , Sachin Kathuria