CFP last date
20 March 2024

Volume 130

Authors: Vikas Pratap Singh , Vivek Vijay , B. Ravindra , M. Siddhartha Bhatt
Authors: Tan Yong Sing , Emran Bin Siraj Syahrel , Pratap Nair Marimuthu , Raman Raguraman , K. Nithiyananthan
Authors: Kiran Sultan , Bassam A. Zafar , Babar Sultan
Authors: Abouzid Houda , Chakkor Otman
Authors: G. Nirmala , A. Yesubabu , P. Seetharamaiah
Authors: K. Eswaran , Vishwajeet Singh
Authors: Subha Fernando , Nishantha Kumarasinghe
Authors: Hashiroh Hussain , Norshuhada Shiratuddin
Authors: Sridevi Radhakrishnan , D. Shanmuga Priyaa