CFP last date
20 May 2024
Volume 118

Number 2

Authors: Dilip Kumar , Bibhudatta Sahoo , Bhaskar Mondal , Tarni Mandal
Authors: Neelam Purswani , Reshma Ramrakhyani , Meghana Makhija
Authors: Roshni K. Sorde , Sachin N. Deshmukh
Authors: R.s.dayama , Aakanksh Bhandare , Bhagayshri Ganji , Vijaya Narayankar
Authors: Soukaina Benchaou , M'barek Nasri , Ouafae El Melhaoui
Authors: Mohd Javed Khatri , Abhishek Shetty , Ajay Gupta , Grishma Sharma