CFP last date
20 May 2024
Volume 116

Number 1

Authors: Dinesh Kumar , Parveen Dhyani , Anuj Kumar Sharma
Authors: Omprakash Chandrakar , Jatinderkumar R. Saini
Authors: Arti Bhanushali , Bhavika Mange , Harshika Vyas , Hetal Bhanushali , Poonam Bhogle
Authors: Aman Chadha , Sushmit Mallik , Ankit Chadha , Ravdeep Johar , M. Mani Roja
Authors: Arnav Shivendu , Dependra Dhakal , Diwas Sharma