CFP last date
22 April 2024
Recent Trends in Future Prospective in Engineering and Management Technology

Number 2

Authors: Shreya Chauhan, Kanchan Yadav, Anukrati Mishra
Authors: Aishwarya Pratap Singh, Akshay Minhas, Eshita Pawar
Authors: Nidhi Maheshwari, Nikhilendra K. Pandey, Pankaj Agarwal
Authors: Pooja Kumari, Saurabh Singh, Vinay Kr. Pasi
Authors: Sapna Yadav, Aastha Sharma, Preeti Kumari, Sahiba Gupta
Authors: Nipun Gupta, Sumit Awasthi, Paawan Mishra
Authors: Aaisha Anjum, Avantika Srivastava, Kajal Goel, Sonal Shalya, Avdhesh Gupta
Authors: Divya Bhatnagar, Drashti Pathak, Garima Saini, Amit Kumar Gautam, Vijai Singh