CFP last date
22 April 2024
National Conference cum Workshop on Bioinformatics and Computational Biology

Number 2

Authors: Nitul Dutta, S. R. Biradar, Krishna Chakraborty, Md. Abu Safi, Kushal Pokhrel, Shrijana Pradhan, Saswati Bhattacharyee, Kiran Gautam
Authors: Dixita Waghela, Hemali Vithalani, Krishna Dalasaniya, Reshma Roychoudhuri
Authors: Chinmay A. Vyas, Munindra Lunagaria
Authors: Pugazhendhi A, Prakash P, Poornima Priyadharsani T.k, Valsala H, Thamaraiselvi K