CFP last date
20 May 2024
International Conference on Recent Trends in Information Technology and Computer Science 2012

Number 3

Authors: Dipali V. Talele, Chandrashekhar D. Badgujar
Authors: Prasanna S. Karmarkar, Kavita S. Oza
Authors: Vaishali B Kosamkar, Sangita S Chaudhari
Authors: Darshana Shimpi, Sangita Chaudhari
Authors: Lahiru S. Gallege, Aboli J. Phadke, Rajeev R. Raje, Meghna B. Sebens
Authors: Madhavi Vaidya, Shriniwas Deshpande