CFP last date
22 April 2024
International Conference on Electronics & Computing Technologies

Number 1

Authors: Amarja Adgaonkar, Aditi Atreya, Akshay D. Mulgund, Juhi R. Nath
Authors: Aditi Rane, Richa Singh, Shweta Pawar, Asmita Deshmukh
Authors: Shraddha Bhandavle, Rasika Inamdar, Aarti Bakshi
Authors: Pawan S. Hora, Aniket A. Gangurde, Nishant A. Jain, Sonal Balpande
Authors: Bhagyashree P. Joshi, Shraddha S. Ghadge, Ashwini A. Shingte, Keerti D. Kharatmol
Authors: Prachi Kamat Timble, Nayana Shenvi