CFP last date
20 May 2024
Emerging Trends in Computer Science and Information Technology (ETCSIT2012)

Number 4

Authors: Gaurav Kishor Bhamare, Suhas Yuvraj Badgujar, Snehal Navnath Kanade
Authors: Abhi R. Varma, Seema V. Arote, Chetna Bharti, Kuldeep Singh
Authors: Pranoti Kale, Naina Chaturvedi, Neha Vishwakarma, Priyadarshni Sivakumaran
Authors: S. R. Patil, Vichare Akanksha Subhash, Salvi Leena Avinash, Saumya Bhasin
Authors: Janu Oswal, Poorvi Jain, Rupali Phanase, Shweta Parjane
Authors: P. A. Chaudhari, R. L. Paikrao