CFP last date
22 April 2024
National Conference on Advances in Computing, Communication and Networking

Number 3

Authors: Radhika Vaidya, Amruta Kharat, Debashish Mohapatra
Authors: Anuja Phapale, Pooja Birajdar, Sagar Soni, Nandkishor Surashe, Vishal Telsang
Authors: Vidya Shendge, Sagar Manisha, Nayantara Daure, Suvarna Satkar